Inbouw instructies voor afvoergoten

Inbouwrichting

De inbouwrichting van de goten loopt altijd tegen de stroomrichting in en begint bij de aansluiting op de basisleiding of bij de zandvang element. Als de elementen in twee verschillende richtingen worden gelegd, moet de profielsponning met een flex worden verwijderd of moeten bij het samenkomen van de elementen eindwanden worden gebruikt om een spleet te voorkomen. Bij het leggen moet er in het algemeen op worden gelet dat de afzonderlijke gootelementen verticaal worden geïnstalleerd en niet tegen elkaar worden geschoven!

Stromingsrichting = blauwe pijlen, legrichting = zwarte pijlen

Beginselen voor de aanleg van afvoergoten

 • Alle geleverde onderdelen moeten worden gecontroleerd op perfecte staat. Beschadigde onderdelen mogen niet geïnstalleerd worden!
 • De keuze van de meest geschikte installatiemethode voor uw geval is de verantwoordelijkheid van de in opdracht gegeven gespecialiseerde adviesbureau, die over de nodige kennis beschikt om de situatie te beoordelen.
 • Het type installatie van de afvoergoten is afhankelijk van de installatieplaatsen met de bijbehorende verkeersbelasting en de geplande verharding. De inbouwplaatsen zijn in EN 1433 onderverdeeld in de klassen A 15 tot en met F 900. Vanaf klasse C moeten alle afdekroosters verkeersveilig worden bevestigd. De fundering van de afvoergoten moet in overeenstemming zijn met de verkeersbelasting.
 • Horizontale belastingen van het verkeer of het thermisch gedrag van de verhardig moeten worden opgenomen door een voldoende gedimensioneerde betonbekleding van de gootlichamen en door dilatatievoegen die in de lengterichting van de goot worden aangebracht, in het bijzonder in aangrenzende betonoppervlakken. Voegen dwars op de gootreeks moeten altijd op de gootvoeg worden aangebracht. De inbouwrichting van de goten loopt altijd tegen de stroomrichting in en begint bij de aansluiting op de riolering.
 • Aangrenzende verharding moeten 5 mm hoger worden aangebracht dan het oppervlak van het afdekrooster of de randbescherming, rekening houdend met latere zettingen en inklinking. Er moeten passende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat het wegdek en de goten wegspoelen en onderlopen.
 • Wanneer extreme horizontale krachten over het lijngoot te verwachten zijn, b.v. bij wegovergang, opritten of op autosnelwegen, moeten de afvoergoten zijdelings worden beveiligd met gewapend wegdekbeton.

Belastingsklassen volgens DIN EN 1433

Klasse A 15

Voetpaden, fietspaden, groen stroken

Klasse B 125

Voetgangerszones, parkeerplaatsen

Klasse C 250

Bermen, parkeerplaatsen

Klasse D 400

Openbare wegen en parkeerterreinen

Klasse E 600

Industrie, defensie, hoge wiellasten

Klasse F 900

Vliegvelden, industrieterreinen, zeer hoge wiellasten

Betonommanteling volgens DIN EN 1433

Type I

Afvoergoot die geen dragende fundering en/of ommanteling nodig heeft om bij plaatsing verticaal en horizontaal optredende belastingen te kunnen afdragen.

Type M

Afvoergoot die een dragende fundering en/of ommanteling nodig heeft om bij plaatsing verticaal en horizontaal optredende belastingen te kunnen afdragen.

Aansluitmogelijkheden op de basislijn

Afvoerelement
met afdichtingsring

Zandvang element
met emmer

HYDROblock F 900

Asfalt / bestrating

Type I

meer informatie
 1. 1. asfalt
 2. 2. asfalt - bindmiddel
 3. 3. dragende fundering
 4. 4. beton
 5. 5. vorstvrije, dragende ondergrond
 6. 6. betonommanteling
 7. 7. bestrating
x (volgens statica)
D 400 15 cm beton C25/30
E 600 / F 900 20 cm beton C25/30
z (volgens statica)
D 400 20 cm beton C25/30
E 600 / F 900 25 cm beton C25/30

PDF

HYDROline F 900

Betonnen rijweg / bestrating

Type I

meer informatie
 1. 1. bestrating
 2. 2. bestrating bedding
 3. 3. dragende fundering
 4. 4. beton
 5. 5. vorstvrije, dragende ondergrond
 6. 6. dilatatievoeg
 7. 7. betonnen rijweg
z (volgens statica)
C 250 15 cm beton C25/30
D 400 20 cm beton C25/30
E 600 / F 900 25 cm beton C25/30

PDF

HYDROline PRO F 900

Mastiekasfalt

Type I

meer informatie
 1. 1. voegmassa
 2. 2. mastiekasfalt
 3. 3. vloerplaat van gewapend beton (volgens statica)
 4. 4. Bitumen lasnaad (5 mm)
 5. 5. 2-K Epoxyharslijm

Betonbedding volgens de statica van de respectieve belastingklasse.

PDF

TOP / MAXI A 15 - F 900

Asfalt

Type M

meer informatie
 1. 1. asfalt
 2. 2. asfalt - bindmiddel
 3. 3. dragende fundering
 4. 4. beton
 5. 5. vorstvrije, dragende ondergrond
x y z (volgens statica)
A 15 10 cm beton C25/30
B 125 / C 250 15 cm beton C25/30
D 400* 20 cm beton C25/30
E 600 / F 900* 25 cm beton C25/30

*Niet geschikt voor dwarse afwatering van gebieden met veel verkeer!

PDF

TOP / MAXI A 15 - F 900

Betonnen rijweg

Type M

meer informatie
 1. 1. betonnen rijweg
 2. 2. dragende fundering
 3. 3. vorstvrije, dragende ondergrond
 4. 4. beton
 5. 5. dilatatievoeg
x z (volgens statica)
A 15 10 cm beton C25/30
B 125 / C 250 15 cm beton C25/30
D 400* 20 cm beton C25/30
E 600 / F 900* 25 cm beton C25/30

*Niet geschikt voor dwarse afwatering van gebieden met veel verkeer!

PDF

TOP / MAXI A 15 - C 250

Bestrating

Type M

meer informatie
 1. 1. bestrating
 2. 2. bestrating bedding
 3. 3. dragende fundering
 4. 4. beton
 5. 5. vorstvrije, dragende ondergrond
x y z (volgens statica)
A 15 10 cm beton C25/30
B 125 / C 250 15 cm beton C25/30

PDF

TOP / MAXI D 400 - F 900

Bestrating

Type M

meer informatie
 1. 1. bestrating
 2. 2. bestrating bedding
 3. 3. dragende fundering
 4. 4. beton
 5. 5. vorstvrije, dragende ondergrond
x y z (volgens statica)
D 400 20 cm beton C25/30
E 600 / F 900 25 cm beton C25/30

De bestrating moet zodanig worden aangebracht dat er geen dynamische dwarskrachten op de gootwanden werken. Dit wordt bereikt door de bestrating in het beton vast te leggen.

PDF

TOP / MAXI A 15 - C 250

Trottoirband

Type M

meer informatie
 1. 1. bestrating
 2. 2. bestrating bedding
 3. 3. dragende fundering
 4. 4. beton
 5. 5. vorstvrije, dragende ondergrond
y z (volgens statica)
A 15 10 cm beton C25/30
B 125 / C 250 15 cm beton C25/30

PDF

Sleufgoot C 250

Bestrating

Type M

meer informatie
 1. 1. bestrating
 2. 2. bestrating bedding
 3. 3. dragende fundering
 4. 4. beton
 5. 5. vorstvrije, dragende ondergrond
x y (volgens statica)
A 15 10 cm beton C25/30
B 125 / C 250 15 cm beton C25/30

z = min. 4 cm

PDF

Sleufgoot C 250

Trottoirband

Type M

meer informatie
 1. 1. bestrating
 2. 2. bestrating bedding
 3. 3. dragende fundering
 4. 4. beton
 5. 5. vorstvrije, dragende ondergrond
x y (volgens statica)
A 15 10 cm beton C25/30
B 125 / C 250 15 cm beton C25/30

z = min. 4 cm

PDF

Sleufgoot D 400

Bestrating

Type M

meer informatie
 1. 1. bestrating
 2. 2. bestrating bedding
 3. 3. dragende fundering
 4. 4. beton
 5. 5. vorstvrije, dragende ondergrond
x y (volgens statica)
D 400 20 cm beton C25/30

z = min. 12 cm

De bestrating moet zodanig worden aangebracht dat er geen dynamische dwarskrachten op de gootwanden werken. Dit wordt bereikt door de bestrating in het beton vast te leggen.

PDF

Sleufgoot D 400

Trottoirband

Type M

meer informatie
 1. 1. bestrating
 2. 2. bestrating bedding
 3. 3. dragende fundering
 4. 4. beton
 5. 5. vorstvrije, dragende ondergrond
x y (volgens statica)
D 400 20 cm beton C25/30

z = min. 12 cm

De bestrating moet zodanig worden aangebracht dat er geen dynamische dwarskrachten op de gootwanden werken. Dit wordt bereikt door de bestrating in het beton vast te leggen.

PDF

MINI A 15 - C 250

Bestrating

Type I

meer informatie
 1. 1. bestrating
 2. 2. bestrating bedding
 3. 3. dragende fundering
 4. 4. beton
 5. 5. vorstvrije, dragende ondergrond
z (volgens statica)
A 15 10 cm beton C25/30
B 125 / C 250 15 cm beton C25/30

PDF

Inbouw instructies voor afvoergoten
Instellingen opgeslagen
Privacy-instellingen

Putdeksels en Straatkolken

Afvoergoten

Straatpotten

Tuin- en Landschapsverzorging