Ecologisch afwateringsconcept in Königs-Wusterhausen

De tekenen wijzen op uitbreiding

METRANS Rail Deutschland GmbH geeft blijk van een vooruitziende blik in de waarste zin van het woord. De 100% dochteronderneming van METRANS a.s. levert tractiediensten voor bloktreintransporten met zeecontainers en andere laadeenheden op het Duitse spoorwegnet. Met de verharding van de containeroverslagplaats in de Metrans-haven van Königs Wusterhausen breidt het spoorwegvervoerbedrijf zijn logistieke gebieden uit, en wel onder ecologische aspecten in de hier aangewezen drinkwaterbeschermingszone.

Afwatering van grote oppervlakken met speciale eisen

Logistieke gebieden, vaak met een omvang van enkele duizenden vierkante meters zoals in de haven van Metrans, stellen hoge eisen aan het ontwerp van de oppervlakken. Het is belangrijk dat de oppervlakken die door grondvoertuigen (bv. reachstackers) worden gebruikt, absoluut vlak zijn. Tegelijkertijd moet een afvoersysteem ervoor zorgen dat oppervlaktewater en eventueel vloeistoffen uit containers bij een ongeval veilig worden afgevoerd of tijdelijk worden opgevangen.

De oppervlakte van ca. 7.000 m² die door METRANS wordt gebruikt, wordt afgevoerd via twee goten met een totale lengte van ca. 290 m. Het oppervlaktewater wordt opgevangen in een pompput. Aangesloten door een afsluitbare verzamelleiding, die parallel loopt aan een infiltratietrog, wordt het oppervlaktewater naar een voorschacht met een pompput geleid. Van hieruit wordt het water naar het moeras geleid. In geval van een ongeluk kan het verontreinigde water door deze opstelling van onderdelen worden vastgehouden totdat het wordt weggepompt. De structuur van de moeras, met een volume van ongeveer 50 m x 17 m en een waterretentiehoogte van 55 cm, berekend op basis van een regenval van 30 jaar, voldoet aan de eisen van een ecologisch regenwaterbeheer. Afwateringsbuizen met een helling, omsloten door een grindpakket met een bedekking van 20 cm, leiden het water naar een greppel die uitkomt op het kanaal van Notte. De 30 cm dikke bovengrondlaag boven het grindpakket dient als een gerevitaliseerde bodemzone waar het water doorheen sijpelt/sijpelt en de in de bodem meegevoerde verontreinigende stoffen bindt. Een noodoverloop, die ook op de geul is aangesloten, beschermt de geul tegen overstroming bij extreme regenval.

Het HYDROblock® systeem in de nominale breedte van 300 mm is optimaal geschikt voor zwaar belaste zones.

De afvoergoot maakt een dichte installatie mogelijk met de geïntegreerde NBR mofafdichting.

Zwaar uitgevoerde afvoergoot van nodulair gietijzer

De doorslaggevende factor om af te zien van conventionele, ondergrondse reinigingssystemen voor oppervlaktewaterzuivering is de ongunstige ondergrond in het havengebied van Königs Wusterhausen, dat een hoog zettingspotentieel heeft. Rekening houdend met de eerder beschreven eisen aan het afvoersysteem, besloten de ontwerpers afvoergoten van het type HYDROblock® DN 300 met een inlaatdoorsnede van 1.191 cm²/m te gebruiken. De installatie van dit afvoersysteem is niet alleen voordelig in termen van de monolithische constructie. Dankzij het materiaal EN-GJS-500 (nodulair gietijzer) biedt het ook aanzienlijke voordelen ten opzichte van andere materialen op het gebied van materiaalmoeheid, vooral in het zware belastingsbereik.

Meer informatie over het HYDROblock®-systeem

Meer foto's van Königs Wusterhausen

Verdere projectverslagen

Extreem sterk, vooral in het zware bereik

HYDROblock afvoergoot in een productiegebied in Kirchdorf.

naar het projectverslag

Voorkomen van terugstroming en overstroming

Radiale installatie van de MAXI PRO afvoergoot.


naar het projectverslag

Drainage op de renbaan van Bilster Berg

Afvoergoten bij het Bilster Berg Drive Resort


naar het projectverslag

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Yvonne Brouwer-Lieftink
Directeur / General Manager

Ga terug

Privacy-instellingen
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close