Doeltreffende afwatering in de stadswijk

Doeltreffende afwatering in een aantrekkelijk stadsdeel

De nieuwbouwwijk "Moerser Straße West" in de Noordrijn-Westfaalse stad Kamp-Lintfort demonstreert hoe de oppervlakteafwatering optimaal functioneert in het kader van een toekomstgerichte woningbouw.

Aanwijzing van nieuwe bouwgebieden

Een van de belangrijkste kwesties voor elke stad en gemeente is de aanwijzing van nieuwe bouwgebieden. Planologen moeten er echter ook altijd rekening mee houden dat elk nieuw bouwterrein de verzegeling van oppervlakken met zich meebrengt en dat daarom doeltreffende afwateringsoplossingen moeten worden gevonden.

Een positief voorbeeld van een op de toekomst gerichte ruimtelijke ordening en een op de toekomst gerichte ontwikkeling van woongebieden die rekening houden met de afwatering op geringe diepte, is de stad Kamp-Lintfort in Noordrijn-Westfalen. Omdat de vraag naar woonpercelen de laatste jaren is toegenomen, is de stad al in 2002 begonnen met de planning van de nieuwe stadswijk "Moerser Straße West". Intussen zijn alle drie bouwfasen voltooid.

Stedelijk wonen op een centrale locatie op het platteland met een mix van woningtypes

Op grond die vroeger voor de landbouw werd gebruikt, is in de buurt van het stadscentrum een aantrekkelijke en uniform geplande nieuwe woonwijk gebouwd op basis van de leidende beginselen "stedelijk wonen op een centrale locatie" en "wonen op het platteland". Op een totale oppervlakte van ongeveer 10,3 hectare werden eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeshuizen gebouwd, alsmede flats met meerdere verdiepingen. Een dergelijke mix van woningtypes met zowel particulier gefinancierde als door de overheid gesubsidieerde flats consolideert de sociale structuren en stelt het voortbestaan van de woonwijk op lange termijn veilig.

Het gehele bouwgebied is verdeeld in gebieden die overeenkomen met verschillende gebouwtypologieën en past daardoor qua stedelijke ontwikkeling harmonieus in de omgeving. De ontwerpregels waaraan de ontwikkelaars zich moesten houden, betreffen onder meer de dakvorm, dakhelling en kleur, alsmede de gevelmaterialen en -kleuren, maar laten ook individuele ontwerpmogelijkheden toe door de verschillende mogelijke combinaties.

Gedecentraliseerde afwatering en afwatering vlakbij de oppervlakte

Om ervoor te zorgen dat het neerslagwater van de eigendommen overeenkomstig § 51 a LWG plaatselijk en dicht aan de oppervlakte optimaal kan worden afgevoerd, worden infiltratiegreppels als infiltratiestructuren gebruikt. Hun bodemdiepte is ten minste twee meter onder het grondoppervlak, wat voldoende afstand is tot het grondwateroppervlak. Afhankelijk van de structuur zijn de afmetingen van de infiltratiesleuven variabel, aangezien zij afhangen van de plaatselijk geldende doorlatendheidscoëfficiënt en het aangesloten afgesloten oppervlak. Schachtconstructies worden niet in het gehele nieuwe ontwikkelingsgebied aangetroffen. In plaats daarvan wordt het neerslagwater van de verharde openbare ruimte opgevangen via afwateringskanalen.

Gebruik van de MAXI afvoergoot

Ons MAXI afvoergoot werd gebruikt. Afhankelijk van de hydraulische prestatie-eisen werden gootelementen met drie verschillende nominale afmetingen (NW 100 tot 400) geïnstalleerd. De gootlichamen van vezelversterkt beton C35/45 kunnen dankzij een 5 mm dikke randbescherming en de robuuste afdekkingen van nodulair gietijzer worden gebruikt voor rijwegen, industrieterreinen met zwaar transport en ook vliegvelden en havens met hoge wiellasten (250 kN tot 900 kN testbelasting volgens DIN EN 1433).

Via de afvoergoten met een nominale breedte van DN 400 kwam het oppervlaktewater van de openbare ruimten in een centraal infiltratiebekken terecht. In totaal zijn er twee van dergelijke bekkens in de nieuwe stadswijk, die qua vormgeving zijn geïntegreerd in de groene ruimte en zo zijn ontworpen dat vervuiling door binnenkomende alluviale stoffen wordt voorkomen met behulp van een stroomopwaarts gelegen bezinkingszone.

Meer foto's van Kamp-Lintfort

Verdere projectverslagen

Interactieve onderdompeling in de rijnromantiek

Ontdek de momenten van de kunstenaar William Turner

naar het projectverslag

Extreem sterk, vooral in het zware bereik

HYDROblock afvoergoot in een productiegebied in Kirchdorf.

naar het projectverslag

Drainage op de renbaan van Bilster Berg

Afvoergoten bij het Bilster Berg Drive Resort


naar het projectverslag

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Yvonne Brouwer-Lieftink
Directeur / General Manager

Ga terug

Privacy-instellingen
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close