Afvoergoten voor havens

In het water grote schepen, aan land zwaar apparaat. Havengebieden stellen scherpere eisen aan de afwatering. Beladen vloertransportmiddelen, mobiele kranen en portaalheftrucks, net zoals op tal van plaatsen het zeeklimaat, vereisen het een en ander van afwateringssystemen. Hier is er een grote vraag naar robuuste en resistente materialen, zoals bv. gietijzer. Terwijl het op zeer zware lasten berekende systeem HYDROblock op grond van de grote dwarsdoorsnede retentiepotentieel heeft, is de HYDROline ook als verdampingsgoot bruikbaar.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Yvonne Brouwer-Lieftink
Directeur / General Manager

Instellingen opgeslagen
Privacy-instellingen

Putdeksels en Straatkolken

Afvoergoten

Straatpotten

Tuin- en Landschapsverzorging